Тухли, колонни тела и капаци за зид

Сайбрус ООД произвежда два модела бетонни кухи тухли за зидария на огради и преградни стени

Тухли

Единична

Брой в пале: 270


Тегло в кг./бр.: 3,5 
 

Разход на м²: 54

Шестица

Брой в пале: 80


Тегло в кг./бр.: 15 
 

Разход на м²: 12,5

Осмица

Брой в пале: 60


Тегло в кг./бр.: 18 
 

Разход на м²: 12,5

Колонни тела - подходящи за изграждане на зидове от тухла Шестица

Преходно

Размер: 25/25/20

 

Брой в пале: 75


Тегло в кг./бр.: 15
 

Разходна норма: 5 бр/м.л.

Ъглово

Размер: 25/25/20

 

Брой в пале: 75


Тегло в кг./бр.: 15
 

Разходна норма: 5 бр/м.л.

Начално / Завършващо

Размер: 25/25/20

 

Брой в пале: 75


Тегло в кг./бр.: 15
 

Разходна норма: 5 бр/м.л.

Капак за зид

Капак за зид 39/35

Брой в пале: 50


Тегло в кг./бр.: 15
 

Разходна норма: 2,5 бр/м.л.

Капак за зид 39/27

Брой в пале: 84


Тегло в кг./бр.: 12 
 

Разходна норма: 2,5 бр/м.л.

Капак за колона 39/39

Брой в пале: 50


Тегло в кг./бр.: 14 
 

Разходна норма: 1 бр/колона